EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

14.12.2018 - Čiastka 126

351 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 29. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

352 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 29. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

353 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

12.12.2018 - Čiastka 125

350 / 2018 Z.z. ... ZÁKON zo 4. decembra 2018 o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.

10.12.2018 - Čiastka 124

346 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

347 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

348 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami

349 / 2018 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 3. decembra 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

06.12.2018 - Čiastka 123

344 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

345 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

05.12.2018 - Čiastka 122

343 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

04.12.2018 - Čiastka 121

342 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. novembra 2018 o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

30.11.2018 - Čiastka 120

340 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

341 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

29.11.2018 - Čiastka 119

337 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. novembra 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov

338 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

339 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Nedeľa, 16. december 2018
Meniny má Albína, zajtra Kornélia
USD* 1.1285-0.0086
GBP* 0.8983-0.0001
CZK* 25.7940-0.0350
HUF* 323.9300+0.7900
PLN* 4.2974+0.0049
SEK* 10.2610-0.0410
HRK* 7.3905-0.0030
CHF* 1.1254-0.0033
RUB* 75.2265-0.2328

  15.12.2018, 18:58 - Majitelia lesov v Česku bojujú s rozsiahlou kôrovcovou kalamitou

  15.12.2018, 17:16 - Chovať dobytok vo Venezuele je čoraz väčšie riziko

  15.12.2018, 17:10 - Trumpovho cla na dovoz áut sa boja aj americké automobilky

  15.12.2018, 16:43 - Hyundai a Kia budú čeliť v USA žalobe

  15.12.2018, 15:49 - Politici by mali v januári riešiť dopad brexitu na Slovensko

  15.12.2018, 15:36 - Bádensko-Württembersko žaluje firmu Volkswagen o odškodné

Bratislava-1°C   
Košice-2°C   
Poprad-5°C   
Žilina-4°C   
Zvolen-4°C   
Viedeň-1°C   
Praha-2°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0