EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

24.04.2019 - Čiastka 41

101 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. apríla 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

102 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. apríla 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z.

103 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. apríla 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky č. 75/2014 Z. z.

104 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. apríla 2019, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

105 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

106 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 5. apríla 2019, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

107 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 12. apríla 2019 o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov

108 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. apríla 2019, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu

109 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. apríla 2019, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

18.04.2019 - Čiastka 40

95 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. marca 2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

96 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

97 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 2. apríla 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave

98 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. marca 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

99 / 2019 Z.z. ... ÚSTAVNÝ ZÁKON z 28. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

100 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. apríla 2019 o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov

16.04.2019 - Čiastka 39

92 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

93 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. marca 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

94 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 27. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

12.04.2019 - Čiastka 38

90 / 2019 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017-43 z 25. apríla 2018 V mene Slovenskej republiky

91 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. marca 2019 o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11.04.2019 - Čiastka 37

89 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. apríla 2019, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry

09.04.2019 - Čiastka 36

88 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 4. apríla 2019, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

08.04.2019 - Čiastka 35

85 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

86 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

87 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

01.04.2019 - Čiastka 34

84 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 27. marca 2019, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 25. apríl 2019
Meniny má Marek, zajtra Jaroslava
USD* 1.1209-0.0036
GBP* 0.8655+0.0009
CZK* 25.7290-0.0140
HUF* 321.0000+0.1500
PLN* 4.2896+0.0032
SEK* 10.5010-0.0060
HRK* 7.4218-0.0027
CHF* 1.1416-0.0054
RUB* 71.9850+0.3087

  24.04.2019, 20:26 - Eurokomisia prijala nariadenie s cieľom znížiť prítomnosť transmastných kyselín

  24.04.2019, 20:21 - Kmotrík už vyberá nájomcu pre svoj štadión. Predkupné právo stále ostáva štátu

  24.04.2019, 18:44 - Súd zverejnil, prečo sa v kauze Infra Services postavil Kmotríkovcom

  24.04.2019, 18:30 - Ľudia vlani z daní darovali rekordných 68 miliónov eur

  24.04.2019, 18:06 - Chlórom znehodnotená ropa z Ruska na Slovensko nedorazila

  24.04.2019, 17:27 - Ford investuje do startupu Rivian, vyrobia spolu elektromobily

Bratislava15°C   
Košice12°C   
Poprad8°C   
Žilina16°C   
Zvolen11°C   
Viedeň14°C   
Praha12°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0